logostemanimatie
Dicht bij mensen zijn, vooral mensen in nood
Klein cirkellogo

Actueel

Serious Request in Haarlem

Van 16 dec t/m 24 dec toegang Stem in de Stad via Zoetestraat

I.v.m. Serious Request in Haarlem blijven de deuren van Stem in de Stad aan de Nieuwe Groenmarkt vanaf dinsdag 16 december t/m woensdag 24 december GESLOTEN.

Toegang voor alle gasten en medewerkers tot Stem in de Stad via de achterzijde: Zoetestraat ter hoogte van nr. 13.

Kerstviering Stem in de Stad

‘Mag ik bij jou’

Vrijdag 26 december 2014 om 16.00-17.00 uur

Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 12, Haarlem

 Kerstviering

Nieuwsgierig wat islam en christendom verbindt?

Kom naar de kerstviering van Stem in de Stad.

Een kerstviering voor iedereen, met teksten uit Bijbel en Koran.

Jezus is voor moslims en christenen een zeer bijzonder mens. Zijn geboorte wordt in beide tradities gevierd. Voor moslims is hij een profeet, voor christenen de zoon van God.

In tijden waarin de verwijdering en oorlog tussen godsdiensten veel in het nieuws is, is het goed om, juist met kerst, de verbinding te vieren.

We kijken naar wat ons verbindt. Zo lezen we onder andere het verhaal over Maria waar de engel Gabriël vertelt over de aanstaande geboorte van Jezus (Isu) en de kuise vrouw die zwanger werd. Een verhaal wat zowel in de Koran als de Bijbel voorkomt.

De viering wordt o.a. omlijst door zang van Imke van Herk. Ze zingt: ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. Er is muziek uit islamitische traditie en bekende Nederlandse kerstliederen zullen gezongen worden.

Van harte welkom. Vier dit feest van vrede en verbinding met ons mee!

Voorgangers in deze viering: Joris Obdam, Marzoug Lehiba, Jody van der Velde.

Tijden inloopspreekuur Diaconaal Werk gewijzigd

Sinds november 2014 is het spreekuur een samenwerkingsverband tussen Release, Kontext en Stem in de Stad en omgedoopt tot: Loket in de Stad. Spreekuurtijden: iedere dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 11.00 uur tot 13.00 uur

 

Postadres bij Stem in de Stad

Sinds november 2014 kunnen mensen, die daarvoor van de Gemeente Haarlem toestemming hebben, gebruik maken van een postadres bij Stem in de Stad. De postkamer van Stem in de Stad is iedere dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend geopend van 11.00 uur tot 13.00 uur

Spreekuur voor vluchtelingen en migranten

Op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur is er een inloopspreekuur voor vreemdelingen met specifieke problemen zoals illegaliteit. Dit spreekuur is er voor allen die geen verblijfsdocumenten hebben.

Het Jaarverslag 2013 is beschikbaar.
Lees hierin wat het jaar 2013 voor Stem in de Stad kleur gaf.
Mohamed Rugamana
Na ruim 3 maanden is aan de zinloze detentie van Mohamed Rugamana een einde gekomen.
Hij is vrijgelaten omdat er geen zicht is op uitzetting.
Maar er is nog geen zicht op de  toekomst en de onzekerheid blijft.
Stem in de Stad blijft zich onverminderd inzetten voor de zeer problematische situatie waarin sans-papiers zich in Nederland bevinden.

Lees de preek van Ranfar Kouwijzer over de detentie van Mohamed Rugamana (4 mei j.l. in de Nieuwe Kerk te Haarlem). 


Elke 1ste maandag van de maand Vredesgebed in de Groenmarktkerk van 12.30 – 13.00 uur.
Een laagdrempelige gebedsbijeenkomst als reactie op de alarmsirenes.
Op alle andere maandagen Adempauze in de Groenmarktkerk van 12.30 – 13.00 uur
Een wekelijks meditatief moment met stilte, muziek, inspirerende teksten en gebed.
Aansluitend koffie en ontmoeting bij Stem in de Stad

Boeken over Jurjen Beumer
Jij bent geliefd

Jurjen Beumer in interviews, teksten en foto’s
Heeft u belangstelling voor het boek lees hier verder
Voor informatie over de verkrijgbaarheid van het boek kunt u contact opnemen met Stem in de Stad.
Zonder mystiek houden wij het niet vol – Karel Blei
De spiritualiteit van Jurjen Beumer
Verkrijgbaar bij theologische uitgeverij Narratio;
ISBN 978 90 5263 241


Stem in de Stad
is een oecumenisch diaconaal centrum in de oude binnenstad van Haarlem, op steenworpafstand van de Grote Markt en midden tussen de bekende Haarlemse winkelstraten. Ons pand is uiterst laagdrempelig en heeft het karakter van een open stadsherberg waar gastvrijheid heerst.

 
Locatie: Nieuwe Groenmarkt 22
Een gastvrije plek in het hart van de stad.

Stem in de Stad heeft zich een plaats in de Haarlemse samenleving verworven. Om onze concrete stad gaat het, om haar leefbaarheid, om het geluk van de mensen in de stad en het opkomen voor mensen die niet goed (meer) mee kunnen komen. Het bijbelse visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met in het midden een stad vol vrede, liefde en welvaart begeleidt ons dagelijks werk en typeert de inhoud van het werk en geeft er spirit aan.


Onze visie: Het goede leven in de stad voor ieder mensenkind.

Een oecumenisch diaconaal centrum:

‘Oecumenisch’ wil zeggen dat we breed in de christelijke traditie staan, rooms-katholiek en protestant sámen, maar ook geven we de oecumene tussen de verschillende godsdiensten gestalte.
‘Diaconaal’ geeft aan wat we doen, namelijk ons geloof handen en voeten geven. Diaconie is praktisch kerkenwerk, is inzet voor mensen, vooral mensen in nood. 

Onze missie: Dichtbij mensen zijn, vooral mensen in nood.

Al eeuwen lang is het diaconale werk van de kerken gebaseerd op de zogenaamde ‘zeven werken van barmhartigheid’. Stem in de Stad voelt zich thuis in deze traditie en geeft op eigentijdse wijze invulling aan een groot aantal van deze diaconale taken.

Onze taak en opdracht:
 
Eigentijdse werken van barmhartigheid verrichten en nieuwe maatschappelijke problemen oppakken.

Ranfar Kouwijzer nieuwe pastor Stem in de Stad

Bekijk een filmpje over het werk van Stem in de Stad

Lees hier de Adempauzetekst