logostemanimatie
Dicht bij mensen zijn, vooral mensen in nood
Klein cirkellogo

Actueel

meditatieMeditatie bij Stem in de Stad
Vanaf maandag 28 september wekelijks op maandag van 16.00 tot
16.30 in de prachtige Katrijnkapel van Stem in de Stad. Voor gasten,
vrijwilligers en belangstellenden.

Lees meer

Vooruitblik op ons najaarsprogramma

Week van de ontmoeting
Lees de algemene flyer
Klik voor het programma in Haarlem Centrum
Klik hier voor het programma in Haarlem-Noord

Neusje van de Psalm - een serie miniatuurconcerten i.s.m Gitaarlem in de Katrijnkapel van Stem in de Stad

Neusje van de Psalm

op alle zondagen in september en oktober

De toegang is gratis, maar na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de optredende artiest.
Aanvang: 14:00 uur tot 16:00 uur (uitloop naar 16:30u)

zondag 6-9 - Shoutin’ Red (Stockholm, Zweden)  
Gitaarlem
zondag 13-9 - Okke Punt
zondag 20-9 - The Central Line
zondag 27-9 -  Laurie de Jong, Haarlem
zondag 4-10 - Rutger Vahl, schrijver en singer/songwriter Laurens Joensen Met een lezing over en muziek van Cornelis Vreeswijk.
zondag 11-10 - Edwin van Berkel
zondag 18-10 - Joost Dobbe
zondag 25-10 - JW Roy preview Goods&Groceries 
zondag 1 -11 - Een Haarlemse verrassing
Lees hier informatie over de deelnemende artisten

vrouwengroep


klik hier voor informatie
Schuldhulpmaatjes project speciaal voor jongeren (16-24 jaar)


Steeds vaker is er aandacht in de media voor de weinig florissante financiële situatie van jongeren.
Reden voor ons om een pilot project te starten om te onderzoeken of het Schuldhulpmaatjes project ook voor jongeren van betekenis kan zijn.
Wil je Schuldhulpmaatje worden of heb je behoefte aan hulp? Neem contact op!  Klik hier om meer te lezen over dit project.

Elke 1ste maandag van de maand Vredesgebed in de Groenmarktkerk van 12.30 – 13.00 uur.
Een laagdrempelige gebedsbijeenkomst als reactie op de alarmsirenes. Coördinatie Lien Kenselaar.
Op alle andere maandagen Adempauze in de Groenmarktkerk van 12.30 – 13.00 uur
Een wekelijks meditatief moment met stilte, muziek, inspirerende teksten en gebed.
Aansluitend koffie en ontmoeting bij Stem in de Stad

Boeken over Jurjen Beumer
Jij bent geliefd

Jurjen Beumer in interviews, teksten en foto’s
Heeft u belangstelling voor het boek lees hier verder
Voor informatie over de verkrijgbaarheid van het boek kunt u contact opnemen met Stem in de Stad.
Zonder mystiek houden wij het niet vol – Karel Blei
De spiritualiteit van Jurjen Beumer
Verkrijgbaar bij theologische uitgeverij Narratio;
ISBN 978 90 5263 241


Stem in de Stad
is een oecumenisch diaconaal centrum in de oude binnenstad van Haarlem, op steenworpafstand van de Grote Markt en midden tussen de bekende Haarlemse winkelstraten. Ons pand is uiterst laagdrempelig en heeft het karakter van een open stadsherberg waar gastvrijheid heerst.

 
Locatie: Nieuwe Groenmarkt 22
Een gastvrije plek in het hart van de stad.

Stem in de Stad heeft zich een plaats in de Haarlemse samenleving verworven. Om onze concrete stad gaat het, om haar leefbaarheid, om het geluk van de mensen in de stad en het opkomen voor mensen die niet goed (meer) mee kunnen komen. Het bijbelse visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met in het midden een stad vol vrede, liefde en welvaart begeleidt ons dagelijks werk en typeert de inhoud van het werk en geeft er spirit aan.


Onze visie: Het goede leven in de stad voor ieder mensenkind.

Een oecumenisch diaconaal centrum:

‘Oecumenisch’ wil zeggen dat we breed in de christelijke traditie staan, rooms-katholiek en protestant sámen, maar ook geven we de oecumene tussen de verschillende godsdiensten gestalte.
‘Diaconaal’ geeft aan wat we doen, namelijk ons geloof handen en voeten geven. Diaconie is praktisch kerkenwerk, is inzet voor mensen, vooral mensen in nood. 

Onze missie: Dichtbij mensen zijn, vooral mensen in nood.

Al eeuwen lang is het diaconale werk van de kerken gebaseerd op de zogenaamde ‘zeven werken van barmhartigheid’. Stem in de Stad voelt zich thuis in deze traditie en geeft op eigentijdse wijze invulling aan een groot aantal van deze diaconale taken.

Onze taak en opdracht:
 
Eigentijdse werken van barmhartigheid verrichten en nieuwe maatschappelijke problemen oppakken.

Ranfar Kouwijzer nieuwe pastor Stem in de Stad

Bekijk een filmpje over het werk van Stem in de Stad

Lees hier de Adempauzetekst