logostemanimatie
Dicht bij mensen zijn, vooral mensen in nood
Klein cirkellogo

Actueel

Voorjaarsprogramma 2015
voorjaarsprogramma
Stem in de Stad wil hetgeen haar raakt in het werk met de haar gasten graag delen met de stad. 
Met trots presenteren we het voorjaarsprogramma 2015, met o.a.  een wake bij de vreemdelingengevangenis Schiphol en een theaterstuk over Albert Schweitzer.
Hoogtepunt is de Dag van de Hoop op 19 april. Moslims, joden en christenen uit de hele stad delen hun bevlogenheid en hun verwachtingen.

Klik hier
om meer te lezen over het voorjaarsprogramma.

Festival - Dag van Hoop

Zondag 18 april van 13.30  tot 16.30, Nieuwe Groenmarkt 20-22; toegang 5 euro

Wat verbindt christendom, jodendom en islam? Hoe is het met het onderlinge begrip en het vertrouwen in Haarlem gesteld? Hoop is een wezenlijk begrip in alle drie de monotheïstische religies. Waar hopen gewone gelovigen op? Een spetterend festival om je te laten inspireren, om mensen te ontmoeten, om te genieten van mooie muziek, lekker eten en verrassende kunst. Onder de sprekers burgemeester Bernt Schneiders en Raja Alouani (samenw. Marokkaanse organisaties Haarlem) en vele anderen. Kom ook!
Lees hier meer

Doe mee met de fotowedstrijd!

Een wedstrijd in het kader van de Dag van Hoop. Welke beelden van Hoop zijn er in Haarlem  te vinden ? Hoe ziet Hoop er voor jou uit? Foto’s kunnen tot 6 april 2015 gestuurd worden naar Jody Max. 2 per inzender en in bestand van max 1 MB. Graag contactgegevens en eventueel titel van de foto vermelden.

Alle kwalitatief goede foto’s (beoordeling door jury) zullen getoond worden tijdens het festival Dag van Hoop op 18 april a.s..
Lees hier meer

Schuldhulpmaatjes project speciaal voor jongeren (16-24 jaar)

Steeds vaker is er aandacht in de media voor de weinig florissante financiële situatie van jongeren.
Reden voor ons om een pilot project te starten om te onderzoeken of het Schuldhulpmaatjes project ook voor jongeren van betekenis kan zijn.
Wil je Schuldhulpmaatje worden of heb je behoefte aan hulp? Neem contact op!  Klik hier om meer te lezen over dit project.

Elke 1ste maandag van de maand Vredesgebed in de Groenmarktkerk van 12.30 – 13.00 uur.
Een laagdrempelige gebedsbijeenkomst als reactie op de alarmsirenes.
Op alle andere maandagen Adempauze in de Groenmarktkerk van 12.30 – 13.00 uur
Een wekelijks meditatief moment met stilte, muziek, inspirerende teksten en gebed.
Aansluitend koffie en ontmoeting bij Stem in de Stad

Boeken over Jurjen Beumer
Jij bent geliefd

Jurjen Beumer in interviews, teksten en foto’s
Heeft u belangstelling voor het boek lees hier verder
Voor informatie over de verkrijgbaarheid van het boek kunt u contact opnemen met Stem in de Stad.
Zonder mystiek houden wij het niet vol – Karel Blei
De spiritualiteit van Jurjen Beumer
Verkrijgbaar bij theologische uitgeverij Narratio;
ISBN 978 90 5263 241


Stem in de Stad
is een oecumenisch diaconaal centrum in de oude binnenstad van Haarlem, op steenworpafstand van de Grote Markt en midden tussen de bekende Haarlemse winkelstraten. Ons pand is uiterst laagdrempelig en heeft het karakter van een open stadsherberg waar gastvrijheid heerst.

 
Locatie: Nieuwe Groenmarkt 22
Een gastvrije plek in het hart van de stad.

Stem in de Stad heeft zich een plaats in de Haarlemse samenleving verworven. Om onze concrete stad gaat het, om haar leefbaarheid, om het geluk van de mensen in de stad en het opkomen voor mensen die niet goed (meer) mee kunnen komen. Het bijbelse visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met in het midden een stad vol vrede, liefde en welvaart begeleidt ons dagelijks werk en typeert de inhoud van het werk en geeft er spirit aan.


Onze visie: Het goede leven in de stad voor ieder mensenkind.

Een oecumenisch diaconaal centrum:

‘Oecumenisch’ wil zeggen dat we breed in de christelijke traditie staan, rooms-katholiek en protestant sámen, maar ook geven we de oecumene tussen de verschillende godsdiensten gestalte.
‘Diaconaal’ geeft aan wat we doen, namelijk ons geloof handen en voeten geven. Diaconie is praktisch kerkenwerk, is inzet voor mensen, vooral mensen in nood. 

Onze missie: Dichtbij mensen zijn, vooral mensen in nood.

Al eeuwen lang is het diaconale werk van de kerken gebaseerd op de zogenaamde ‘zeven werken van barmhartigheid’. Stem in de Stad voelt zich thuis in deze traditie en geeft op eigentijdse wijze invulling aan een groot aantal van deze diaconale taken.

Onze taak en opdracht:
 
Eigentijdse werken van barmhartigheid verrichten en nieuwe maatschappelijke problemen oppakken.

Ranfar Kouwijzer nieuwe pastor Stem in de Stad

Bekijk een filmpje over het werk van Stem in de Stad

Lees hier de Adempauzetekst