Partners

Stem in de Stad werkt graag en veelvuldig samen. Met andere organisaties, gemeentes en particulieren.

Samenwerkingspartners

 • R.K. Bisdom Haarlem-Amsterdam  
 • Protestantse Gemeente Haarlem 
 • Vincentius Vereniging Haarlem 
 • De Groenmarktparochie 
 • De Doopsgezinde Kerk, de Lutherse kerk, de Werkgemeenschap van Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zijn nauw verbonden met Stem in de Stad. Ook kerken uit de directe omgeving (hun diaconieën en hun parochieel-charitatieve instellingen) dragen het werk een warm hart toe.

Bestuur van Stem in de Stad

 • dhr. P. Beerkens, voorzitter
 • dhr. H.L.H.M. Custers, penningmeester
 • mw. S.M. Gaasbeek-Wielinga
 • dhr. M. Hartsuijker
 • dhr. ds. J.C. Bos
 • dhr. C. Weel
 • mw. A.J. Sassen-Jansen