Aandacht & hulp

Soms zit het niet mee en heb je een ander nodig. Gewoon aandacht voor wie jij bent is dan het belangrijkste. Bij Stem in de Stad ben je iedere dag welkom. Waar het nodig is doen we ook wat aan praktische hulp. Hieronder vind je al onze programma's.

Aanloopcentrum

Voor iedereen die behoefte heeft aan koffie en een praatje.

Dagelijks

11:00 - 13:00 (di t/m vrij) en 14:00 - 16:00 (dagelijks)

Nieuwe Wereldhuis

Ontmoetingsplek voor vluchtelingen en (ex-) asielzoekers. Met taal- en computerlessen, voorlichting en scholing. Lessen na inschrijving (dinsdag + donderdag 12.30-13.30 uur). Kosten zijn € 15,- per halfjaar.

Maandag t/m vrijdag

10:00 - 16:00

Straatpastor

De straatpastor maakt dagelijks zijn ronde langs pleinen en parken op zoek naar de daklozen van de stad.

Dagelijks

NVT

Eetvoorziening

Gratis warme maaltijd voor wie op straat leeft.

Maandag, woensdag, vrijdag

17:00 - 17:30

Spreekuur - Loket in de Stad

Hulp van een maatschappelijk werker bij aanvragen uitkeringen, problematiek rond dakloosheid of andere thema's. Een afspraak maken is niet nodig.

Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

11:00 - 13:00

Spreekuur voor ongedocumenteerden

Spreekuur voor mensen zonder papieren.

Woensdag

11:00 - 13:00 / aanmeldingen tot 12.00 uur mogelijk

SchuldHulpMaatje

Begeleiding en ondersteuning voor mensen met schulden of behoefte aan beter budgetbeheer.

Doorlopend

NVT

Begeleiding asielzoekers

Praktische hulp (leefgeld) en juridische begeleiding van een vaste groep asielzoekers in opdracht van de gemeente Haarlem.

Dagelijks

Verblijfhuis

Beperkt aantal kamers voor ongedocumenteerden die zich oriënteren op hun toekomst.

NVT

NVT

Postadres

Postadressen voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Dinsdag t/m vrijdag

11:00 - 13:00

Sint Antonius Kookt

Een heerlijk driegangendiner verzorgd door de vrijwilligers van Antonius Kookt. Samen aan tafel voor € 5 per persoon (of betaal € 10 en hou iemand vrij). Aanmelden vereist via reserveren@sintantoniuskookt.nl of 023-5311655

Dinsdag (even weken)

18:00 - 20:00

Vrouwencafé Haarlem

Het vrouwencafé is een samenwerking met het Nieuwe Wereldhuis van Stem in de Stad en de welzijnsorganisatie Haarlem Effect. De vrouwen die hier komen om heel even geen zorgen te hebben – zo’n twintig tot dertig per week – komen uit de hele wereld. Van Schotland tot Syrië en van Rusland tot Brazilië. Het vrouwencafé is gehuisvest in Flinty's, Gedempte Oude Gracht 138 te Haarlem

Elke woensdagochtend

van 09.00 - 11.30 uur

Stiltecentrum

Een mogelijkheid om de stilte op te zoeken in de Groenmarktkerk

Maandag t/m vrijdag

14.00-16.00 uur

Adempauze / Vredesgebed

Elke maandag meditatie en gebed in de Groenmarktkerk. Elke eerste maandag van de maand Vredesgebed

Maandag

12.30 tot 13.00 uur