Stem in de Stad is een ANBI

Hieronder vindt u de daarvoor relevante gegevens.

Stem in de Stad is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam Stichting Stem in de Stad
KvK 41226685    
RSIN 8041.42.051
IBAN NL34 TRIO 0254656242
Website https://www.stemindestad.nl
E-mail info@stemindestad.nl
Post en bezoekadres Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem

Beloningsbeleid

  • De vrijwilligers van Stem in de Stad, daaronder begrepen het bestuur, ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor hun werkzaamheden bij Stem in de Stad.
  • De personeelsleden in dienst van Stem in de Stad worden gehonoreerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk Nederland, onderdeel kerkelijk medewerkers.