Jaarverslagen en jaarrekeningen

Elk jaar maakt Stem in de Stad de balans op in het Jaarverslag. We laten graag zien wat we, met uw steun, hebben ondernomen.