Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, activiteiten en artikelen van Stem in de Stad.

Schuldhulpmaatje viert vijfjarig bestaan

Schuldhulpmaatje viert vijfjarig bestaan

Op donderdag 26 januari werd in het Seinwezen in Haarlem gevierd dat het programma SchuldHulpMaatje van Stem in de Stad vijf jaar bestaat. In dit programma geven vrijwilligers hulp aan cliënten op gebied van financiën. In de afgelopen vijf jaar is dit kleine loket uitgegroeid tot een grootschalig project. Onder anderen Burgemeester Jos Wienen en wethouder Sociale Zaken Joyce Langenacker bezochten de jubileumbijeenkomst. 

Steeds meer mensen met schulden
SchuldHulpMaatje begon in 2012 met ongeveer vijftien maatjes die vijftig hulpvragers begeleidden bij een financiële hulpvraag. Anno 2017 zijn deze aantallen verdubbeld. In de tussentijd is er in 2015 een jongerenpilot gestart. “De verwachting is dat de schuldhulpvraag ook de komende jaren zal blijven toenemen”, vertelt coördinator Hanneke Versluis. “Dat komt enerzijds door de nasleep van de crisis, waarbij de mensen die van deze schuldhulp gebruik maken te diep in de problemen zitten om van de groeiende economie te profiteren. Bovendien weten ze de weg naar SchuldHulpMaatje steeds beter te vinden.”

Rekeningen en problemen stapelen zich op
“De hulpvraag komt vooral van mensen waarbij betalingsachterstanden zich opstapelen en die geen reserves hebben in de vorm van spaargeld. Als ze deze schulden niet op eigen kracht kunnen oplossen, spreken we van problematische schulden”, vertelt Ali Lely. “Niet alleen qua cijfers, maar ook omdat een schuldenlast stress en angsten veroorzaakt. Men durft zakelijke post bijvoorbeeld niet meer open te maken, waardoor de enveloppen zich opstapelen en daarmee de problemen ook. Zo kunnen mensen in een sociaal isolement raken, depressief worden, relatieproblemen krijgen of fraude gaan plegen.”

MoneyFit
“We hebben gemerkt dat SchuldHulpMaatje vaak pas wordt ingeschakeld als het al te laat is. Vooral jongeren zitten dan al fors in de problemen”, vertelt Hanneke Versluis. “Om jonge mensen voor die tijd al te kunnen ondersteunen bij hun uitgavepatroon, is vanaf het najaar 2016 het project MoneyFit gestart. Dit is een initiatief van SchuldHulpMaatje en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen brengen we de doelgroep in kaart, zoals jongeren die werkloos zijn. Zij kunnen op de website informatie vinden over financiën, er is een chatmogelijkheid en ze kunnen zich online aanmelden voor hulp. Ook steeds meer jongeren zonder schuldhulpvraag melden zich aan, maar dan om maatje te worden. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.”