Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, activiteiten en artikelen van Stem in de Stad.

Interview met Chantal Suissa

"Hete hangijzers moet je niet uit de weg gaan"

Interview met Chantal Suissa

Neem je - uitgesproken - mening mee naar de workshop 'De spannende kant van ontmoetingen'

“Juist als de meningen mijlenver uiteen liggen, moet je naar elkaar leren luisteren”, zegt Chantal Suissa, 'verbinder' bij platform Nieuw Wij. Op 1 oktober geeft zij bij Stem in de Stad de workshop 'De spannende kant van ontmoetingen'. De workshop (gratis toegankelijk) is van 16.00 tot 18.00 uur in het Aanloopcentrum van Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22. 

Kijk de 'roze olifant' recht in z'n ogen
Zoveel mensen, zoveel meningen. De workshop draait om het omgaan met totaal tegengestelde wereldbeelden. Chantal: ,,Stel dat iemand er op een verjaardag of in het wijkcentrum opeens een mening uitgooit die je gewoon niet kunt negeren. Iets racistisch of stereotyperend, om maar wat te noemen. In een split second moet je voor jezelf beslissen hoe je daarmee omgaat.”
Vaak lopen dergelijke situaties uit op een botsing. Daar schiet niemand iets mee op, meent Suissa. Als een gesprek een spannende wending neemt, zijn er vaak twee scenario's. We zijn geneigd elkaar te overschreeuwen, wat niet zorgt voor een beter begrip voor elkaar. Terwijl de vredesstichters onder ons op zoek gaan naar de overeenkomsten en zo 'de roze olifant in de kamer' uit de weg gaan. Ik geloof juist in het 'berijden en zo beteugelen van die olifant'.” 

Je mag het oneens met elkaar zijn
Chantal Suissa heeft de methode 'effectief nuanceren' bedacht. Dit is een niet-aanvallende manier van het met elkaar oneens zijn. Het is dus niet nodig om het met elkaar eens te worden. Wel is het van belang om naar elkaar te luisteren, zodat er ook ruimte is voor andere meningen. In deze workshop leer je dat door te zien wat je met elkaar gemeen hebt. Dat is de basis om de aanwezige verschillen onderling te accepteren en zo effectief te communiceren. 
,,In het maatschappelijk veld is het belangrijk dat we echte gesprekken durven te voeren”, zegt Suissa. ,,Een diepe ontmoeting is voor mij leren begrijpen wat de ander drijft.” 
De workshop 'De spannende kant van ontmoetingen' wordt gegeven in de Week voor de Ontmoeting. Daarin staan nieuwe ontmoetingen centraal, maar dus ook het omgaan met die ontmoetingen. 

We leren van 'heftige opmerkingen' van onszelf en van anderen
Deelnemers aan de workshop kijken onder meer naar wat ze als heftige opmerkingen ervaren, wat ze echt niet kunnen laten passeren en welke woorden ze vervolgens zelf kiezen. Met oefeningen ontdekken ze wat goed en wat averechts werkt. 'Oordeelloos luisteren' is een belangrijk onderdeel van de workshop. ,,Dat houdt in dat je niet gelijk met je eigen mening over die van de ander heen klapt. Je leert je eigen oordeel uit te stellen, want als je bezig bent argumenten te zoeken, heb je geen ruimte om echt te luisteren naar wat die ander zegt. Dat is voor iedereen een nuttige vaardigheid.”

Nieuw Wij
Suissa is programmaleider bij Nieuw Wij, een online platform dat culturen, religies, levensbeschouwingen en individuele burgers met elkaar verbindt. Ze gaf cursussen op scholen, bij maatschappelijke instellingen en buurthuizen, maar ook aan geestelijk leiders als imams en rabbijnen. De methode 'Effectief Nuanceren’ ontwikkelde ze in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken om docenten te helpen bij het voeren van moeilijke gesprekken. Eerder voerde ze het bekroonde project ‘Leer je buren kennen’ uit. Daarin bezochten honderden Amsterdamse scholieren de Liberaal Joodse Gemeente. Chantal is ook initiatiefnemer van Mo en Moos, een ontmoetingsproject tussen Joden en Moslims in Amsterdam. 

Voor meer informatie en aanmelding kan je een mailtje sturen naar jodyvandervelde@stemindestad.nl of info@stemindestad.nl of bellen naar 023-5342891.