Partners

Stem in de Stad werkt graag en veelvuldig samen. Met andere organisaties, gemeentes en particulieren.

Samenwerkingspartners

 • R.K. Bisdom Haarlem-Amsterdam  
 • Protestantse Gemeente Haarlem 
 • Vincentius Vereniging Haarlem 
 • De Groenmarktparochie 
 • De Doopsgezinde Kerk, de Lutherse kerk en de Remonstrantse Gemeente zijn nauw verbonden met Stem in de Stad. Ook kerken uit de directe omgeving (hun diaconieën en hun parochieel-charitatieve instellingen) dragen het werk een warm hart toe.

Bestuur van Stem in de Stad

 • dhr. P.P.A. Beerkens, voorzitter
 • dhr. H.L.H.M. Custers, penningmeester
 • mw. P. Burgers
 • dhr. M.K. Hartsuijker
 • dhr. ds. J.C. Bos
 • dhr. C.J.M.M. Weel
 • mw. A.J. Sassen-Jansen