Partners

Stem in de Stad werkt graag en veelvuldig samen. Met andere organisaties, gemeentes en particulieren.

Samenwerkingspartners

  • R.K. Bisdom Haarlem-Amsterdam  
  • Protestantse Gemeente Haarlem 
  • Vincentius Vereniging Haarlem 
  • Parochie H.H. Antonius en BAVO
  • Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem

Bestuur van Stem in de Stad

  • dhr. P.P.A. Beerkens, voorzitter
  • dhr. H.L.H.M. Custers, penningmeester
  • mw. P. Burgers
  • dhr. M.K. Hartsuijker, secretaris
  • mw. A.J. Sassen-Jansen