Ranfar Kouwijzer

  • directeur Stem in de Stad

"Wij brengen mensen uit verschillende werelden met elkaar in contact."

Ranfar Kouwijzer is directeur van Stem in de stad.  Hij wil mensen uit verschillende werelden met elkaar in contact brengen: “We gaan vooral om met mensen die op ons lijken. Wie heeft een nummer van een dakloze in zijn telefoon staan? Of van iemand zonder papieren? Terwijl die mensen net zo goed in Haarlem wonen. We leven langs elkaar heen. Dat vind ik een gemiste kans.”

"Ontmoetingen tussen die verschillende werelden zijn niet altijd gemakkelijk", vertelt hij. “Soms vliegen de emoties over tafel: wanhoop, boosheid, vreugde. Niet al onze gasten zijn even makkelijk. Het is wel het echte leven, hoor!”

 

Voor Ranfar heeft het werk bij Stem in de Stad met geloof te maken: “Kerken doen dit soort werk al tweeduizend jaar.” Hij ziet bij Stem in de Stad wel steeds meer mensen aanhaken die een humanitaire drijfveer hebben, volgens hem ook prima: “Wie iets goeds wil doen voor zijn of haar medemens is welkom om mee te helpen.”

Sociale stad
"Haarlem is een sociale stad", vertelt Ranfar. Hij ondervond dat rond de gevangenschap van Mohamed Rugamana uit Burundi, de bekende straatkrantverkoper, die altijd voor de HEMA staat. “Toen hij tegen de afspraken in werd opgepakt door de vreemdelingenpolitie roerden niet alleen het stadsbestuur en de gemeenteraad zich, maar ook duizenden gewone Haarlemmers. Allemaal mensen die lieten weten dat ze verlangen naar een beetje meer medemenselijkheid.”

Het werk van Ranfar en zijn collega’s ondersteunen? Geef een gift via Stem in de Stad. Doneer direct via de doneerknop op deze pagina.

Lees ook het verhaal van

Jody en Lies

Jody en Lies ontmoeten elkaar in het Aanloopcentrum van Stem in de Stad. Jody is er theoloog en coördinator. Lies is gast. Zij kampt met een alcoholverslaving.